آبان 97
2 پست
مهر 97
4 پست
شهریور 97
21 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
#يك _فنجان _كتاب
كتاب تمام نا تمام من
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی
solh tv
صلح با همه نقشه صلح است