😒😒


🔹مردم عوض شدن، زمونه عوض شده

ميدونی، اين روزها وقتی با يه نفر

دست ميدی بعدش بايد انگشتات

رو هم بشماری و ببينی که هر ۵ تا

رو پس گرفتی یا نه


👤ال پاچينو

/ 0 نظر / 18 بازدید